Tappol

ZUS

Beneficjent TAPPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE TAPPOL SP. Z O.O.”


Projekt jest dofinansowany ze środków FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.


Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.


DOFINANSOWANIE 90 319,20 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 184 909,64 PLN


Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie TAPPOL na stanowisku mechanik oraz montażysta stelaży.

Dzięki realizacji inwestycji i zagwarantowaniu w jej efekcie odpowiednich warunków pracy, możliwe będzie zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych związanych z nadmierną ekspozycją na hałas oraz ryzyko upadku, bardzo niekorzystnie wpływających na stan zdrowia pracowników.