Tappol

STRATEGIA PODATKOWA

Szanowni Państwo,

 

W ramach realizacji obowiązków wynikających z art. 27c ust. 1 i 27c ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1800), Spółka Tappol Sp. z o.o. udostępnia poniżej informację o realizowanej w roku podatkowym 2020/2021 oraz roku podatkowym 2021/2022 strategii podatkowej. Podstawowym celem strategii podatkowej Spółki było zachowanie pełnej zgodności działań Spółki z przepisami prawa podatkowego, objaśnieniami i wytycznymi publikowanymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz normami i wytycznymi międzynarodowymi. Organizacja i działalność w tym obszarze była ukierunkowana na zachowanie zgodności z wysokimi standardami ładu korporacyjnego oraz z zasadami etyki. Po szczegółowe informacje zapraszamy do lektury.

 

Pliki do pobrania: 

Rok podatkowy 2020/2021[PDF]

Rok podatkowy 2021/2022[PDF]